Начало
ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО В БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП

ПРОЕКТ „СРЕДНОГОРИЕ 2020”
(Гражданско наблюдение на плановете за развитие на общините Пирдоп,
Златица, Копривщица, Чавдар, Мирково, Челопеч и Антон в партньорство с предприятията в региона)

Кръгла маса „Устойчивото развитие на социално-икономическа зона „Средногорие”
(Анализ и оценка на плановете за развитие на общините в Средногорието през периода 2007-2013 г. – успехи, проблеми и поуки за новия програмен период)Кръгла маса „Устойчивото развитие на социално-икономическа зона „Средногорие”
(Плановете за развитие на общините в Средногорието през периода 2014-2020 г. – предизвикателства и очаквания)